1

Promoviranje iskustva političke i društvene participacije.

2

Jačanje povezanosti i razmjene među nevladinim organizacijama na razini Europske unije.

3

Uspostavljanje veze između mladih i donositelja odluka na lokalnoj i europskoj razini.

O YOAC-u

Projekt počiva na iskustvu glavnog partnera u organiziranju ljetne škole tijekom koje mladi ljudi sedam dana žive i uče zajedno o društvenim i političkim pitanjima, a zatim slijedi putovanje na mjesta relevantna za navedene teme. To je iskustvo, koje integrira metodologiju i aktivnosti nevladinih organizacija, praćeno inicijativama usmjerenim na uspostavljanje dijaloga između mladih sudionika i lokalnih vlasti. U svakoj će partnerskoj zemlji biti organizirani okrugli stolovi s donositeljima odluka kako bi se postigli lokalni dogovori o uključivanju mladih u politiku. Izradit će se također i međunarodni program koji će sadržavati preporuke prikupljene u partnerskim zemljama, a organizirat će se i razni seminari i događaji kako bi se uključilo mlade, donositelje odluka i lokalnu zajednicu. Projekt će kontinuirano pratiti nacionalni blogovi i novine radi održavanja kontakta sa sudionicima i poboljšavanja nacionalne i europske dimenzije njihove građanske uključenosti. Korisnici projekta prvenstveno su mlade žene i muškarci (od 18 do 29 godina) sa i bez manje mogućnosti i nevladine organizacije, ali i donositelji odluka na lokalnoj i europskoj razini.