1

Skatinti politinio ir socialinio dalyvavimo patirtis

2

Stiprinti ryšius ir mainus tarp nevyriausybinių organizacijų ES lygmenyje

3

Užmegzti ryšius tarp jaunimo ir politikos formuotojų vietiniame ir Europos lygmenyje

Apie YOAC

Projekto esmė yra projekto partnerio patirtis organizuojant Socialinę vasaros mokyklą – septynios dienos mokykloje ir bendras jaunų žmonių gyvenimas socialiniais ir politiniais klausimais, o vėliau – kelionė karavanu į vietas, susijusias su projekte nagrinėjamomis temomis. Po tokios patirties, integruotos su kitų dalyvaujančių organizacijų metodikomis ir veiklomis, seks iniciatyvos, kuriomis bus siekiama užmegzti dialogą tarp jaunųjų dalyvių ir vietos valdžios institucijų. Kiekvienoje šalyje bus organizuojamos apskritojo stalo diskusijos su politikos formuotojais, kurių konkretus tikslas – sudaryti susitarimus dėl jaunimo įsitraukimo į politiką. Taip pat bus rengiamas Tarptautinis manifestas, kuriame bus apibendrintos kiekvienoje teritorijoje pateiktos rekomendacijos. Visose projekte dalyvaujančiose šalyse taip pat bus organizuojami seminarai ir renginiai, siekiant aktyviai įtraukti jaunimą, politikos formuotojus ir vietos bendruomenę. Projektą nuolat papildys tarptautiniai ir nacionaliniai tinklaraščiai ir laikraščiai, siekiant palaikyti ryšį su dalyviais ir pagerinti nacionalinį bei europinį jų pilietinio dalyvavimo aspektą. Projekto naudos gavėjai pirmiausia yra jaunos merginos ir vaikinai (18–29 m.), įskaitant ir turinčius mažiau galimybių, bendruomenių asociacijos ir NVO, taip pat vietos ir Europos sprendimus priimantys asmenys.