1

Promovarea cu privire la experiența implicării sociale și politice

2

Sporirea conexiunii și schimbului în rândul ONG-urilor la nivelul Uniunii Europene

3

Stabilirea unei conexiuni între tineri și decidenții politici, atât la nivel local, cât și la nivel european

Despre YOAC

În centrul proiectului se află experiența partenerului principal în organizarea unei Școli Sociale de Vară - șapte zile de școală de vară care vor oferi o experiență comună pentru tineri cu privire la problematici sociale și politice - urmate de o caravană care va puncta locuri semnificative pentru subiectele puse în discuție. O astfel de experiență completată de metode de lucru și activități ale celorlalte organizații partenere, este urmată de un set de inițiative menite să stabilească un dialog între participanți și autoritățile publice locale. În fiecare țară se vor organiza mese rotunde cu decidenții politici, scopul fiind acela de a stabili acorduri locale pentru implicarea tinerilor în viața politică. Totodată, se va contura apariția unui Manifest Internațional care să sumarizeze recomandările propuse ca metodă de implicare a tinerilor în fiecare țară participantă. De asemenea, se vor organiza seminare și evenimente în țările participante în proiect pentru a aduce la dialog împreună atât tinerii, decidenții politici, cât și comunitatea locală. Proiectul va avea un impact sustenabil, prin crearea de bloguri și publicații la nivel național și internațional, pentru a păstra legătura între participanți și pentru a dezvolta dimensiunea națională și europeană a implicării lor civice. Beneficiarii proiectului sunt în primul rând tineri între 18 și 29 de ani, cu sau fără oportunități reduse, asociații, ONG-uri și decidenți politici de la nivel local și european